10 ลำดับกล้องคู่พระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9

10 ลำดับกล้องคู่พระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9

ตั้งแต่เมื่อครั้งที่เรายังเป็นเด็กหรือจำความได้ ในช่วงรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรก็จะเห็นว่าทุกครั้งที่ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรสิ่งหนึ่งที่เห็นเคียงข้างพระองค์อยู่เสมอ นั่นคือ กล้องคู่พระหัตถ์ ที่ทรงใช้ทั้งถ่ายภาพส่วนพระองค์ที่เป็นงานอดิเรกแล้ว ยังใช้ในการบันทึกภาพพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อีกด้วย ตามที่เรานั้นทราบกันดีว่าพระองค์นั้นเป็นพระราชาที่ด้วยพระปรีชาที่หลากหลายด้าน และหนึ่งในพระปรีชาของพระองค์ นั่นก็คือ การถ่ายภาพนั่นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดฯ ตั้งแต่สมัยพระเยาว์ จึงทำให้เพระองค์นั้นมี กล้องคู่พระหัตถ์ อยู่หลายรุ่นด้วยกัน   วันนี้จึงจะพาทุกคนมาดูกันว่า มีกล้องรุ่นใดบ้างที่เป็นกล้องคู่พระหัตถ์ ที่ท่านทรงใช้ถ่ายภาพที่พระองค์ทรงโปรดปราน บ้างพร้อมแล้วมาชมกัน 1.Coronet Midget กล้องตัวแรกที่เคียงคู่พระวรกายของในหลวงรัชสมัยราชกาลที่ 9 นั้นเป็นกล้อง Coronet Midget กล้องที่ได้รับการพูดถึงว่าเป็นกล้องจิ๋ว แต่สามารถใช้งานได้จริง โดยขนาดเล็กมากๆที่มีความสูงแค่ 5 เซนติเมตร และน้ำหนัก 71 กรัมเท่านั้น ถ้าเปรียบเทียบก็ใกล้เคียงกับม้วนฟิล์ม ซึ่งเป็นกล้องถ่ายรูปที่ใช้ฟิล์มขนาด  16 mm. (13 x 18 mm.)มีความเร็วชัตเตอร์ความเร็วเดียวที่ 1/30 การปรับความชัดของภาพนั้น ใช้การเคลื่อนกล้องเข้า-ออกจากวัตถุ โดยระยะที่สามารถถ่ายได้คือ 5 ฟุต (5 ft […]